مندل
آزمایشگاه تخصصی ژنتیک
مندل اولین آزمایشگاه تخصصی ژنتیک پزشکی در استان آ-غربی می باشد و مجهز به بخش های تخصصی Cyto Genetic ، Molecular Genetic و Molecular Cyto Genetic بوده که با جدیدترین متدهای روز دنیا بیماری های ژنتیکی در این مرکز بررسی می شوند . لازم به توضیح است در مواردی که انجام آزمایش خاصی در ایران مقدور نباشد ، آزمایشگاه مندل با چند مرکز ژنتیک معتبر اروپایی برای انجام آزمایشات مذکور همکاری دارد .
با آرزوی جامعه ای سالم و توانمند
دکتر علی وهابی
dna-wallpaper
Copyright © 2023 Mendel Genetics Laboratory Inc. All rights reserved.
Mehdifaraji.irتوسعه یافته توسط